Das Buch

Książka

Biblioteka jest jednym z siedmiu cudów świata zrównoważonego rozwoju, a tym samym również książki (Alan Durning). Dlatego też książka, stara dobra książka, jest podstawą zrównoważonego rozwoju całego projektu. Znajduje się na końcu łańcucha wartości i jednocześnie w centrum uwagi. Książka jest nośnikiem wiedzy, historii i historii, idei i myśli. Może być odczytywany wielokrotnie, porównywalny z energią odnawialną. Dostęp do książki zapewniają m.in. biblioteki, a potem wystarczy ją tylko czytać lub czytać na głos. Książka nie potrzebuje energii poza energią do czytania – i oczywiście do pisania. W projekcie podjęliśmy kolejny aspekt zrównoważonego rozwoju: bezpłatną, zdecentralizowaną dystrybucję książek w sposób odpowiedzialny dla społeczeństwa obywatelskiego oraz ochronę książek przed utylizacją. W bibliotece ulicznej na rogu, książka pozostaje widoczna i stanowi część zbiorowej świadomości. Dzięki nieskomplikowanej wymianie książek widoczna staje się starożytna podstawowa zasada zrównoważonego rozwoju: prostota. Teoretyczna koncepcja nowej gospodarki dzielenia się staje się namacalna i możliwa do przeniesienia na inne dziedziny życia i gospodarki.

Wraz z rozwojem mediów elektronicznych, pojawieniem się e-booków i utratą umiejętności czytania, książka znajduje się pod presją kulturową i ekonomiczną, mimo że każdego roku na rynek wchodzi około 60 000 nowych publikacji. Jednocześnie na rzecz Amazonii znikają tradycyjne księgarnie konsultacyjno-konsultacyjne, a biblioteki miejskie i autobusy książkowe muszą walczyć o swoje przetrwanie.

FAZ mówiła o „kryzysie czytania” w 2017 roku. Szczególnie młodzi ludzie dorastają coraz częściej bez książek, a literatura nie odgrywa już dla nich roli formatywnej. Kto ponosi winę za ten dylemat, literatura i dziedzictwo literackie nie odgrywa już oczywiście roli w interpretacji indywidualnych doświadczeń życiowych i rozwoju społecznego.

Jednocześnie w tych latach obserwujemy zjawisko narastającego zalewu starych książek: dzieci nie wiedzą, co robić z książkami i bibliotekami swoich rodziców. W wielu przypadkach książki te trafiają do systemu utylizacji odpadów, gdy są usuwane w domach. BücherboXXen spełniają zatem również funkcję redystrybucji i ochrony książek przed zniszczeniem.

W projekcie „Sustainable Book BOX” łączymy teraz książkę jako tradycyjne i wciąż najważniejsze narzędzie tnące z „szkoleniem zawodowym”. Konrad Kutt wyjaśnia w swoim wkładzie „Kulturowa edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju jako przekrojowe zadanie kształcenia i szkolenia zawodowego” przyczyny i wyzwania dla tego tematu. W: Edukacja kulturalna. Nr 09, 2012 (BKJ)

Przetłumaczono przy pomocy www.DeepL.com/Translator

This post is also available in: angielski