Europa

ZRÓWNOWAŻONA EUROPA

W Niemczech „Zrównoważony podręcznik BoXX” był przykładem ilustracji zrównoważonego rozwoju w edukacji i społeczeństwie obywatelskim. W tym samym czasie narodził się pomysł, aby przenieść tę koncepcję do innych krajów europejskich i połączyć książki BoXXs, częściowo tematycznie i literacko, z Europą. Decyzją Komisji z 2003 r. w Göteborgu zapoczątkowano proces polityczny na rzecz rozwoju „zrównoważonej Europy”.
Pierwszym partnerem w Europie był Maison de L’ Europe des Yvelines z okazji 50. rocznicy zawarcia francusko-niemieckiej umowy o przyjaźni między Francją a Niemcami. Istnieją również połączenia z Polską i Holandią, LTIGES EUROPA.

Przetłumaczono przy pomocy www.DeepL.com/Translator

This post is also available in: niemiecki angielski francuski