Polen

Odra łączy. Transgranicznie. Nieformalne partnerstwo Odra istnieje od dziesięciu lat. Jest to sieć sąsiadujących ze sobą krajów związkowych, w tym województw Berlina i Polski Zachodniej. Partnerstwo to ma na celu promowanie gospodarki, transportu, turystyki i wymiany kulturalnej w ogóle.

Mobilna biblioteka uliczna będzie w przyszłości uzupełnieniem programu, bo co może połączyć w Europie i między Niemcami a Polską więcej niż książki? W ramach projektu sponsorowanego przez Departament Kultury i Europy Senatu Berlina stare żółte stoisko telefoniczne przekształca się w mini bibliotekę.

W proces konwersji zaangażowani są stażyści i uczniowie szkół zawodowych wraz z nauczycielami z Berlina, Wrocławia i Szczecina. Roszczenie o kształcenie zawodowe opiera się na połączeniu działalności zawodowej kilku branż z modelem zrównoważonego rozwoju i pogłębienia polsko-niemieckiej współpracy.

Przetłumaczono przy pomocy www.DeepL.com/Translator

This post is also available in: niemiecki angielski francuski